Biuro rachunkowe Bilans Plus

Firma istnieje momentu uzyskania Licencji Ministerstwa Finansów na prowadzenie biura rachunkowego tj.: od 1996 roku.
Prace wykonywane są w naszej siedzibie w oparciu o dokumenty księgowe odbierane przez biuro w terminach dogodnych dla klienta bądź dostarczane przez klienta. Na bieżąco stosujemy formy elektronicznego przekazywania informacji dla zapewnienia klientowi monitorowania bieżących wyników działalności. Jesteśmy przygotowani do sporządzania wszelkich form sprawozdawczości, jakie zostały wprowadzone nowelizacjami przepisów w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Biuro posiada kwalifikacje w zakresie Zarządzania Nieruchomościami Mieszkalnymi i Komercyjnymi – kurs dla Zarządców (z odbytą praktyką) nr. licencji 12286.
Zapewniamy fachową obsługę księgową i kadrową zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Kodeksem Pracy innymi przepisami obowiązującymi w działalności gospodarczej Firm oraz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w oparciu o ustawę o własności lokali.

Zakres Działalności księgowość spółek z o.o.

  • księgowość fundacji
  • księgowość  stowarzyszeń
  • księgowość  spółek jawnych i cywilnych
  • rozliczenia z ZUS
  • ewidencje dla potrzeb podatku VAT
  • listy płac

Bezpieczeństwo Danych
Nasz system informatyczny jest zabezpieczony przed zagrożeniami występującymi przy elektronicznym przekazywaniu informacji jak również przed utratą danych na skutek ewentualnych uszkodzeń sprzętu poprzez codzienną archiwizację danych.
Ponadto, na bieżąco opłacamy polisę OC na świadczenie usług księgowych